بسمه تعالی

این وبلاگ با هدف آشنایی طلاب و دانشجویان مسلمان ،با عموم مسائل و شبهاتی که در جامعه و محافل علمی، مذهبی و حوزوی مطرح می شود؛ فارغ از هر گونه جنبه ی سیاسی و یا نگرش تعصب آمیز مذهبی،ایجاد و (بصورت آزمایشی) منتشر گردیده است.

منبع عمده  پژوهش هایی که در مورد شبهات دینی , مذهبی و اعتقادی آورده شده، از سایت مجتمع آموزش عالی فقه می باشد که ضمن حفظ حقوق معنوی این سایت، از زحمات قلم زنان این متون با ارزش نیز ،صمیمانه تشکر می کنیم.

شبهات فلسفی و بخشی از شبهات اعتقادی که مربوط به مسایل درون فرقه ای تشیع است نیز به قلم اینجانب نگاشته شده اند که امیدوارم مورد توجه علاقه مندان قرار گرفته باشد.

جعفری

ایران/قم/مجتمع آموزش عالی بنت الهدی - جامعة المصطفی العالمیه

Misgiving.blog.ir در یک نگاه