۱ مطلب با موضوع «شبهات مذهبی :: علت سجده ی شیعیان بر مهر و عدم تکتّف(دست بسته بودن)آنها و مخالفت با سیره ی تمام مسلمانان،چیست؟» ثبت شده است