۱ مطلب با موضوع «شبهات مربوط به شیعیان افراطی و غُلات :: جواز هجو، قذف و سبّ مخالفین در مکاسب امام خمینی ره» ثبت شده است