۱ مطلب با موضوع «شبهات مذهبی :: چرا علی ع در جنگ جمل با بزرگان مسلمانان یعنی طلحه و زبیر جنگید و حتی احترام عایشه را نگه نداشت؟» ثبت شده است