۱ مطلب با موضوع «شبهات مذهبی :: آیه ی تطهیر درباره ی زنان پیامبر ص است.پس به چه حقی شیعیان از آن استفاده ی دیگری کرده اند؟» ثبت شده است