۱ مطلب با موضوع «شبهات مذهبی :: ملاک جانشینی پیامبر ص تنها تقوا بوده است و ابوبکر از همه ی صحابه با تقواتر بود!» ثبت شده است