اگر دختری باکره به هر جرمی به زندان برود و حکمش اعدام باشد آن را اعدام میکنند.
لازم به ذکر است در چندین جای مختلف روایت شده بود دختران باکره به بهشت می روند و خداوند آنها را می بخشد.
حال بعضی از علما می گویند اگر دختر باکره ای جرمی مرتکب شود که محاربه یا مفسده باشد حکمش بر طبق دین اعدام است 
و نیز شایع شده که دختران باکره را در شب قبل از اعدام به نکاح در می آورند و مهریه برای آنها تعیین میکنند تا بعد از اعدام به خانواده آنها تقدیم شود.
حال این سوال مطرح است دختری که فردای ازدواجش اعدام میشود مطمئنا دوست ندارد به نکاح کسی که نمیشناسد درآید و پدر یا جد پدری آن نیز این اجازه را نمی دهد که دخترش را به نکاح اجباری در بیاورند.

پاسخ: 

این مسئله که در مجازات دختر باکره پیش از قصاص و کشته شدن، بکارت او گرفته می شود، یک تهمت آشکار است که از سوی دشمنان اسلام وارد شده و این فریب کاران هیچ دلیلی بر این اتهام ندارند. در صورتی که دختر باکره عمدا مرتکب قتل نفس شود و اولیای مقتول درخواست قصاص نمایند. حکم قصاص با همان حالت باکره بودن جاری می شود. هر کسی که محکوم به قصاص گردد، با همان حالتی که محکوم به قصاص و اعدام شده باشد، اعدام می شود. فرق نمی کند دختر باکره باشد یا غیر باکره.(1)
به علاوه بهشت رفتن، نتیجه ایمان و عمل صالح است. بدون ایمان و عمل صالح، کسی به بهشت نمی رود. این که اگر دختر باکره در زمان دوشیزگی بمیرد، مستقیما به بهشت می رود، با مبنای فوق نمی سازد و در منابع دینی هم چنین چیزی وجود ندارد.
پی نوشت:
1 . امام خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه دار العلم‏، قم، ج2، کتاب القصاص، م 49.

منبع: مرکز ملی پاسخگویی به مسائل دینی